Instituţie înfiinţată în anul 1978 cu profil de chimie, ramură economică în plină dezvoltare în acea perioadă, a funcţionat până în anul 1982 în localul Şcolii „Mihai Eminescu” Zalău. Din anul 1982 – şcoala funcţionează cu toate dotările necesare într-un local propriu, cu cantină, ateliere şcolare, sală de sport şi internat.

Şcoala a pregătit operatori la fabricarea şi prelucrarea cauciucului, mecanici şi electromecanici pentru Fabrica de Anvelope Zalău – precum şi candidaţi pentru facultăţile de profil din întrega ţară. Apreciem că liceul s-a situat printre unităţile de frunte din municipiul Zalău şi judeţului – atât la elevi admişi în învăţământul superior şi de participanţi cu rezultate apreciabile la Concursurile pe discipline de învăţământ şi meserii.

După anul 1989, datorită schimbărilor survenite în societatea românească, liceul a încearcat să-şi adapteze profilele la cerinţele economiei de piaţă.

Din anul 1995, Grupul Şcolar îl are ca patron spiritual pe Voievodul Gelu, un legendar apărător al acestor meleaguri.

În anul 1999 prin reorganizarea unităţilor de învăţământ, colectivul de cadre didactice şi elevi ai Şcolii Profesionale Zalău s-a transferat la Grupul Şcolar „Voievodul Gelu”, devenind astfel cea mai mare unitate şcolară din judeţ, procesul instructiv–educativ diversificându-se.

Începând cu anul şcolar 2002-2003, Grupul Şcolar se reorientează spre profilul Servicii, iar specializarea economic-administrativ a fost cuprinsă în proiectul planului de şcolarizare, mărind astfel la 6 (şase) numărul specializărilor la clasa a IX-a.

Din anul şcolar 2003-2004 învăţământul de 10 clase devine obligatoriu fiind organizat ca învăţământ liceal-ciclu inferior şi superior, respectiv şcoală de arte şi meserii plus an de completare.

În anul școlar 2007 – 2008 în unitate s-a introdus și anul I școala postliceală (cu finanțare de la buget) domeniul economic, calificarea Agent comercial.

În 2008, școala a fost autorizată pentru două calificari noi: Coafor stilist și Tehnician multimedia.

Începând cu anul școlar 2009 – 2010 s-a desființat la nivel naţional școala de arte și meserii, în școala funcționând – la nivelul clasei a IX-a – doar clase de liceu.

De la 1 septembrie 2012, denumirea școlii se schimbă din Grupul Școlar „Voievodul Gelu” Zalău în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău.