Principala preocuparea a  Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” a fost  monitorizarea sub aspect calitativ a întregii activităţi din unitatea şcolara.

 • S-au desfăşurat activităţi curente şi întâlniri lunare în cadrul comisiei
 • A fost finalizat RAEI pentru anul școlar 2016-2017
 • A fost inițializat RAEI pentru anul școlar 2017-2018
 • Au fost elaborate documentele specifice de lucru:, Plan de îmbunătăţire, Plan de acţiune, etc.
 • Au fost elaborate proceduri noi: autoevaluare instituțională, evaluarea satisfacției a personalului, evaluarea satisfacției beneficiarilor, alegerea membrilor CEAC
 • S-a realizat monitorizarea elevilor proveniți din familii monoparentale, a celor proveniti din plasament familiar si a elevilor cu CES
 • Au fost încărcate în aplicația informatică documentele scolii: documente de înființare, resurse umane, documente financiare, sistemul de management al calității, documente de funcționare și resurse materiale, oferta educațională și rezultate educaționale, planificare internă
 • Au fost revizuite procedurile existente
 • A fost completata baza  de date a scolii  în aplicația informatica a calității

Componența CEAC:

 • 1. Hrițcu Amalia – profesor, responsabil comisie CEAC
 • 2. Roșca Mirela – profesor, membru în comisie
 • 3. Mocuțiu Loredana – profesor, membru în comisie
 • 4. Borzan Marius – profesor, reprezentant sindicat
 • 5. Ardelean Codruța – reprezentant al elevilor
 • 6. Petran Rodica – reprezentant al părinților
 • 7. Popan Adrian Alexandru – reprezentant al Consiliului Local
 • 8. Pap Izabella – profesor, reprezentant minorități 

Raportul CEAC pe anul 2017 – 2018 se poate descărca aici.

 Lista procedurilor CEAC se poate descărca aici.