COMISIILE CU CARACTER PERMANENT

Anul școlar 2018- 2019

Comisia pentru curriculum

 • Costache Rodica – director
 • Gaspar Hajnal – director adjunct
 • Câmpean Elena –coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, responsabil comisia diriginților      
 • Păușan Cornelia – responsabil comisia metodică Limbă și comunicare
 • Conț Cezaria – responsabil comisia metodică Matematică și științe
 • Rus Radu – responsabil comisia metodică Om și societatea- Educație fizică și sport
 • Streang Anca – responsabil comisia metodică – Alimentație publică – Protecția mediului
 • Hrițcu Amalia– responsabil comisia metodică – Economic –TIC și informatică

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație (CEAC)

 • Hritcu Amalia – responsabil comisie CAEC
 • Roşca Mirela- profesor, membru în comisie
 • Mocuțiu Loredana- profesor, membru în comisie
 • Borzan Marius- profesor, reprezentant sindicat
 • Ardelean Codruța- reprezentant al elevilor
 • Petran Rodica- reprezentant al părinților
 • Popan Adrian Alexandru- reprezentant al Consiliului Loca
 • Pap Izabella- profesor, reprezentant minorități.

Comisia pentru dezvoltare personală și evoluție în cariera didactică

 • Trănișan Iuliana – responsabilul cu formarea
 • Rablău Claudia
 • Lazăr Loredana
 • Conț Cezaria

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 • Rus Radu –responsabil
 • Moldovan Narcisa – administrator patrimoniu
 • Gaspar Hajnal
 • Păușan Cornelia
 • Conț Cezaria
 • Ștreang Anca
 • Hrițcu Amalia

Comisia pentru controlul managerial intern

 • Gaspar Hajnal – responsabil
 • Matei Gabriela- administrator financiar
 • Moldovan Narcisa- administrator patrimoniu
 • Câmpean Elena- profesor, membru CA
 • Marian Mirela- secretar șef

Comisia de prevenire și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Borzan Marius- responsabil
 • Gaspar Hajnal
 • Dascăl Mirela
 • Farcău Pavel
 • Rus Radu
 • Gârboan-Sopronyi Reka
 • Pap Izabella
 • Lar Ana
 • Driha Ioan
 • Szeles Rudolf
 • Ianchiș Ludovica
 • Chende Ramona- reprezentantul părinților
 • Barboș Ștefan- reprezentantul elevilor

Comisia pentru programe si proiecte educative școlare și extrașcolare

 • Câmpean Elena- coordonator
 • Dascăl Mirela
 • Poptelecan Angela
 • Păușan Cornelia
 • Lar Ana
 • Groza Monica
 • Ștreang Anca
 • Roșca Mirela
 • Holhoș Delia- reprezentantul părinților
 • Major Katalin- reprezentantul elevilor.