Misiunea școlii

Şcoala noastră asigură fiecărui elev confortul emoțional și educațional adecvat unui parcurs școlar și profesional propriu, o educație în spirit european, incluzivă, nediscriminatorie și stimulativă, o instrucție adecvată nevoilor şi aptitudinilor personale, dezvoltându-i totodată capacitățile de tranziție spre piața muncii, de adaptare şi orientare pentru un loc potrivit într-o societate dinamică, bazată pe principiile dezvoltării durabile, pe respectul tradițiilor și valorilor locale.

 

Viziunea școlii 

Promovarea competenței, valorii umane și profesionale în mod explicit şi eficient prin obiective clare, programe și activităţi adaptate specificului școlii utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca indivizi și membri ai societăţii, în contextul unei dezvoltări durabile.